WoW Guild Rankings

Klánszabályzat

Utolsó módosítás: 2016.07.25.

Az In Aeternum klán a World of Warcraft online szerepjáték Arathor szerverén, Alliance oldalon létrehozott közössége. Azért jött létre, hogy olyan magyar játékosokat fogjon össze, akik kellemes, jó hangulatú közegben, szeretnék eltölteni estéiket a Warcraft Világában.

Ez a szabályzat bemutatja a közösség szervezeti felépítését, működését, a tagok jogait és kötelezettségeit, illetve megpróbál megoldást nyújtani gyakrabban előforduló problémákra, konfliktushelyzetekre. Minden olyan kérdésben, melyet a szabályzat nem tárgyal, vagy nem tér ki rá, az inkvizítorok álláspontja számít elfogadottnak.

Jelentkezés és Felvétel

Amennyiben egy új tag szeretne csatlakozni hozzánk, a klán fórumán teheti ezt meg. A fórum a honlap menüjéből elérhető. A jelentkezéshez nem szükséges regisztrálni, így nem kell megvárni, míg az admin visszaigazolja azt. A jelentkezéshez nyitni kell egy topikot a tagfelvétel részen a main karakter nevével és a honlap tagfelvétel részén található kérdésekre kell választ adni (a kérdések a tagfelvétel fórumban is megtalálhatók). Ezt a klán vezetése elolvassa, véleményezi és néhány napon belül választ ad. A klán összes tagjának lehetősége van véleményezni a jelentkezést. Amennyiben pozitív döntés születik, megkezdődik a próbaidő, mely 1 hónapig tart. Felvételt csak az nyerhet, akit a tanács minden tagja semleges vagy pozitív szavazattal bírált. A próbaidő lejártakor a vezetőség dönt a felvétel véglegesítéséről vagy a tagság megszüntetéséről. A véglegesített tagok Klántag rangot kapnak.

A jelentkezés feltételei:

 • 100-as szint
 • Betöltött 18. életév
 • A klán szabályzatának feltétel nélküli elfogadása

1. Rangok a klánon belül

A klánt a Tanács vezeti. Minden a klánt érintő fontos kérdésben ők hoznak döntést (ők választják a GM-et, ők döntenek a tagfelvételről, ők jelölik ki a klán céljait és keresik az utat a célok eléréséhez, stb.) Döntésük kötelező érvényű minden tagra. Tagjai a klán alapító tagjai. A tanács tagjának lenni nem jár sem extra ranggal, sem különleges jogokkal.

A klánon belül a következő rangok találhatók:

 • Főinkvizítor
 • Inkvizítor
 • Iknvizítor Alt
 • Raidtag
 • Klántag
 • Alt
 • Próbaidős
 • AFK

1.1 A Főinkvizítor (Guild Master):A klán irányítója, tagja a guildet vezető tanácsnak és az ő döntéseik végrehajtása és annak megszervezése az elsődleges feladata. Ő a klán arca és irányítója, szava megkérdőjelezhetetlen. Önálló döntési joga van minden, a klánt érintő kérdésben.

1.2 Inkvizítor: Ő a Guild Master helyettese és segítője. Tagja a Tanácsnak, minden felmerülő kérdésben szavazati joga van. Önálló döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan kérdésben, amit nem kötünk a tanács szavazatához. Feladata programok szervezése, raidek irányítása, a fórum moderálása, az esetleges konfliktus helyzetek kezelése, a klán élet zavartalan működésének fenntartása, a tagok felmerült problémáinak megoldása. Az általa hozott döntést a Tanács és a GM megvétózhatja.

1.3 Raidtag: Teljes jogú tagja a klánnak. A klánbankhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik, mint korábban loot-olt BoE item-ekre, mint javíttatásra, vagy a bent tárolt összegyűjtött javak korlátozott mennyiségű felhasználására. Raideken elsőbbséget élvez az alacsonyabb rangú tagokkal szemben, mind lootolás, mind részvétel tekintetében. A raidtagok kijelölése a tanács feladata a raidrészvétel és az egyéni teljesítmény minősítése után.

1.4 Klántag: Teljes jogú tagja a klánnak. A klánbankhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik, mind korábban loot-olt BoE item-ekre, vagy a bent tárolt összegyűjtött javak korlátozott mennyiségű felhasználására. Raideken elsőbbséget élvez az alacsonyabb rangú tagokkal szemben lootolás tekintetében.

1.5 Alt: Minden tagnak korlátlan mennyiségű altja lehet a klánban. Altok raiden nem vehetnek részt (csak a raid vezetőjének kifejezett felkérésére). A klánbankhoz hozzáférésük korlátozott.

1.6 Próbaidős: Minden újonnan érkezett tag ezt a rangot kapja meg. Raideken részt vehet, de lootot csak akkor vihet, ha teljes értékű tag nem tart rá igényt. A klánbankhoz nincs hozzáférése, ha valamit szeretne elhelyezni benne, egy officeren keresztül teheti meg. Az egy hónap próbaidő lejárta után vagy megkapja teljes jogú rangját, vagy a tagság megszüntetésre kerül. A próbaidő előzetes bejelentés és figyelmeztetés nélkül meghosszabbítható (ha az egy hónap nem elég az új tag megismerésére), vagy megszüntethető.

1.7 AFK:Aki hosszabb időre (néhány hét is ennek minősül) távol van és erről nyilatkozik a Fórum AFK részén, ezt a rangot kapja meg távolléte idejére. AFK rangot kért játékosoktól akár néhány hónap időtartamon keresztül sem válik meg a klán. Egyéb esetben a hosszabb be nem jelentett távollétet Dünamit közbenjárásával büntetjük.

2. Általános szabályok

A klán tagja köteles viselkedésével megbecsülést szerezni a klánnak. Más klánbeliekkel, klánon kívüliekkel szemben tanúsított viselkedése és magatartása során nem hozhat szégyent a Guildre. A klán tagja köteles legjobb képességei szerint a klán hasznára válni. Tilos a Guild chaten, vagy más nyilvános helyen, a klánt, klántársát illetve más klán tagjait sértő megjegyzéssel illetni, vagy bizonyos nézetük, meggyőződésük okán sértegetni őket. Sem a Guild chaten, sem a klán által használt egyéb nyilvános helyeken nem politizálunk. Tilos koldulni, más játékosoknak szánt szándékkal kárt okozni.

Aki az itt említett feltételeknek nem tud eleget tenni, azonnal eltávolításra kerül a klánból.

Minden tag (altok kivételével) köteles regisztrálni a klán fórumán (a main karaktere nevével) és köteles látogatni azt legalább hetente egyszer. Minden esetleges újítás, a vezetőség bejelentései, közleményei ott fognak először megjelenni és ezek nem ismerete nem mentesít senkit betartásuk alól, ezen felül marha vicces dolgok is szoktak ott történni.

3. Raid szabályok

A raidszabályok az új arculat eljövetelével némiképp változtak az alábbiak szerint:

A klán tagjai előre meghatározott napokon raideken, vagy egyéb közösségi programokon (kocsmázás, pvp) vehetnek részt. A raidnapok: Kedd-Csütörtök és Vasárnap 20:00-23:00.

A programon való részvétel elsődleges feltétele a jelentkezés, melyet a Calendar-ban lehet megtenni. Aki jelentkezett köteles megjelenni, vagy valamilyen formában tájékozatni a raid vezetőjét a hiányzásról. Morcik vagyunk, ha várunk valakire és nem érkezik meg. Ha valaki nem jelentkezik soha, arra is morcik leszünk. Kiegészítésként: A jelentkezés nem opcionális, aki nem jelentkezik csak abban az esetben kerül be a raidbe, ha szükséges a létszámhoz, setuphoz. Ha valaki jelentkezik, de nem jelenik meg, azt hosszú távon akár loottól eltiltással is büntetheti a vezetőség. A késésről, vagy meg nem jelenésről lehet jelezni a fórumon, facebookon, telefonon, sms-ben, vagy személyesen, nálam a munkahelyemen.

Aki raidelni jön, vállalja, hogy az elejétől a végéig jelen van. Az invite minden esetben az indulás előtt 10 perccel kezdődik.
Minden raiden a leader előre tudatja (a kiíráskor rögzíti), hogy mik azok a kívánalmak, amelyeket teljesíteni kell (extra mennyiségű poti, elixír, resistes öltözet, esetleg különleges addon, stb.). Ha nincs ilyen megjelölve, az alapfelszerelést kell magunkkal hozni, amely a következő:

 • A megfelelő ruházat, a kaszthoz illő, elérhető legjobb enchantokkal, gemekkel felszerelve. Kötelező addon az ORA3, aminek segítségével ezt a raid vezetője ellenőrizheti és elzavarhat enchantért, gemért, ha hiányzik.
 • Healing és Mana potion, mennyiség a nyomkodási kényszer függvényében változó, pár darabnak mindig van haszna.
 • Mindenki kasztjának megfelelő flaskból akkora mennyiség, ami elegendő a raid teljes időtartamára.
 • A kasztnak megfelelő buffot adó kaja (Bár a klán gondoskodik erről, halemaradsz róla enned kell valamit)
 • HC és Mythic raidek esetében a kasztnak megfelelő stat növelő potion (kb.20-30 darab - legfeljebb marad), ez sem opcionális, ha mondja az RL megiszod és nyomod az I win buttont.

A raiden kötelező addonok:

 • BigWigs vagy Deadly Bossmod
 • Omen
 • Ora 3
 • Roll for Loot (ez csak annak kötelező, aki lootot akar vinni) :)
 • Akármilyen Unit Frame addon, ami megjeleníti az egész raidet, lehet akár a Blizzardos raidframe is.

A raid setup összeállítása több lépcsőben történik. 10 perccel a raid kezdete előtt mass invite megy az egész klánnak. Ezt minden jelenlévő elfogadhatja. Innentől kezdve 5 percenként további mass invite megy az estlegesen később érkezőknek, egészen addig, míg az RL elegendőnek nem ítéli a létszámot, vagy el nem érkezik a raid kezdete.
A flex raidek korában, a setup összeállítása lényegesen egyszerűbb feladat mint korábban volt. Az invite után a leader kialakítja az elérhető legjobb setupot, szükség esetén specváltásra, extrém esetben altozásra kényszerítve gyengébb akaratú, ámde multispec tagjainkat. A klán törekszik a megfelelő tank, healer, dps arány fenntartására, azonban bármikor borulhat a mérleg. A leader invite után ellenőrzi a geart, a gemeket, az enchantokat, addonokat (amit lehet távolról), ha hiányt tapasztal jelzi, amit minden tag köteles még a raid megkezdése előtt pótolni. A végső setup összeállítása a jelentkezések, a szükséges classbalance és a gear alapján történik. Amennyiben a tervezett contenthez nincs elég geared, a raidleader kihagyhat a setupból, akkor is, ha megfelelően jelentkeztél és időben érkeztél.

Raideken a klán TeamSpeak 3 kommunikációs szoftvert használ, melynek megléte kötelező. Nem csak hallgatni, beszélni is tudni kell (mikrofon használatát sejteti a dolog), bizonyos szituációkban elengedhetetlen lehet.

A jelenlévők 100%-osan a raiddel foglalkoznak, nem nézünk közben tévét, nem vacsorázunk, nem éneklünk altató dalokat és nem visszük le a kutyát sem sétálni. A csoport minden 1,5 óra után tart kb. 10 perc szünetet, a fent említett problémákat az alatt tessék megoldani. Természetesen bármikor közbe jöhet valami, ezért a leadernek szólva néhány perc extra AFK-t lehet igényelni, de nem rendszerszerűen és nem bossfight előtt.

A raid vezetőjének szava szent mindenkire nézve. Mindegy mit mond, mit kér minden jelenlévő köteles azt teljesíteni. A raid vezetőjével szembeni agresszív, erőszakos magatartást, nemtörődömséget, szemtelenkedést minden esetben szankcionáljuk. Ennek mértékét, a tanács jelenlévő tagjai határozzák meg.

4. Lootolás

A hivatalos kiírt raideken Master Loot-ot használunk A raid ideje alatt talált zöld, esetleg kék itemek azokhoz kerülnek akik lootolják őket. Az ennél magasabb szintű tárgyak alapvetően roll, vagy megbeszélés alapján találnak gazdára. Ha senki nem tart rá igényt disenchantra kerül. A BOE-s itemek ha senki nem igényli őket a jelenlévők közül, a klán bankba kerülnek.

A legion-ös raidek elindulásával bevezetünk egy új szabályt, mely szerint mindenkinek lehet raidenként 1db item, amire BIS-ként rollol. Ennek követésére kötelezően bevezetjük a Roll for Loot addon használatát. Az addon segítségével az RL könnyedén követni tudja az igényeket, aki BIS-ként rollol egy itemre, azt prioritással kezeljük a többi rollhoz képest, de így raidenként csak 1x lehet lootot szerezni, így mindenki gondolja meg mire fogja azt felhasználni.

A loot elosztása a következőként történik: Az item linkelésre kerül az addon segítségével. Aki igényt tart rá, jelzi ezt (több opció is létezik, BIS, setbonus, greed, need, stb.). Akinek szüksége van a tárgyra dob, a megfelelő gomb megnyomásával. Ha valaki BIS kérte az itemet (amire raidenként 1x van lehetősége), akkor ő kapja, vagy azok között kerül kiosztásra. Ha nem, akkor a rollok, valamint az item hasznossága alapján az RL dönt arról, ki fogja kapni (pl. setbónuszt ér valakinek, aki alacsonyat dobott és raidrészvételével kiérdemli azt). Bármilyen viszmajor esetén a raiden jelenlévő Inkvizítorok nyíltan megindokolt döntése lesz a mérvadó. Ők az attendance-t, az egyenlő gearelődést, illetve a raideken nyújtott teljesítményt és magatartást veszik alapul a döntés meghozatalában. Az így született döntés ellen vétójog nincs.

Ha valaki elvisz egy itemet, köteles azt az elérhető legjobb enchanttal és gemmel ellátni a következő raid-ig, amin részt vesz.

A BOE-s és BOA-s epic itemek altok számára is elvihetők, de, ha main karakter is igényt tart a tárgyra, ő kapja meg.

6. A Klánbank

A klánbank több funkcióval rendelkezik, ezek közül legfontosabb a klán vagyonának tárolása. Ide kerül minden olyan tárgy, amit a raidek alkalmával zsákmányolunk, de nem kerül kiosztásra, akár saját formájában, akár shardként. A klánbankba kerül továbbá minden olyan pénz, melyet a klán szerez a raidek alkalmával, illetve a fölöslegessé vált dolgok értékesítéséből származik. Ebből finanszírozzuk mindazt a támogatást, amit raiden tudunk nyújtani, kajákat, flaskákat, a raidtagok javíttatását.

A másik funkciója a klánon belüli cserekereskedelem. Minden Klántag és annál magasabb rangú tag korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a bank nagyobb részéhez. Az ott található dolgokat kiveheti, felhasználhatja szabadon, cserébe értékében nagyjából megegyező dolgot helyez el ezzel biztosítva az utánpótlást a társainak. Az officerek a felhalmozódott dolgokat értékesítik és helyettük olyat vásárolnak, amire igény mutatkozik, ezzel életben tartva a csere lehetőségét.

A bank forgalmát szúrópróba szerűen ellenőrizzük, ha valaki részéről visszaélést tapasztalunk (több alkalommal is csak kivesz és sosem tesz be helyette semmit), az eltulajdonított értéknek megfelelő szankciókkal illetjük.

A raiden zsákmányolt dolgok a zárolt részbe kerülnek. Ezek igénylése a fórum klánbank részén lehetséges, kivételéhez Inkvizítori közreműködés szükséges.

7. A tagság megszűnése

7.1 Kilépés:

Minden tagnak joga van elhagyni a klánt bármely neki tetsző időpontban. Ezt természetesen indoklás nélkül is megteheti, ám minden távozótól elvárunk egy ezzel kapcsolatos rövid beszámolót a Fórumon. Aki elhagyja a klánt, 24 órán belül visszatérhet, 24 óra elteltével esetleges visszatérése esetén újra jelentkeznie kell a klánba és pályafutását elölről kell kezdenie (próbaidő).

7.2 Eltanácsolás:

A tanács egyhangú szavazással eltávolíthatja a klánból azt, aki a klánszabályzatot ennek megfelelő mértékben sérti meg, rossz hírét terjeszti a klánnak, viselkedésével szégyent hoz a klánra/társaira. Akinek ezen okok miatt szűnik meg tagsága soha többet nem térhet vissza közénk.

AFK rangon lévő klántagokat is eltávolítjuk a klánból, ha a vezetőség több hónapon keresztül nem tapasztal semmilyen aktivitást felőlük.

A próbaidősök tagsága is megszüntethető, ha a vezetőség úgy ítéli meg, hogy nem megfelelően teljesítenek, hozzáállásuk nem idevaló, felkészültségük nem üti meg a kívánt szintet.

Az alap szabályzat kelt, 2008. február 01.


A Tanács