WoW Guild Rankings

Klánszabályzat

Utolsó módosítás: 2018.12.28.

Az In Aeternum klán a World of Warcraft online szerepjáték Arathor szerverén, Alliance oldalon létrehozott közössége. Azért jött létre, hogy olyan magyar játékosokat fogjon össze, akik kellemes, jó hangulatú közegben, szeretnék eltölteni estéiket a Warcraft Világában.

Ez a szabályzat bemutatja a közösség szervezeti felépítését, működését, a tagok jogait és kötelezettségeit, illetve megpróbál megoldást nyújtani gyakrabban előforduló problémákra, konfliktushelyzetekre. Minden olyan kérdésben, melyet a szabályzat nem tárgyal, vagy nem tér ki rá, az inkvizítorok álláspontja számít elfogadottnak.

Jelentkezés és Felvétel

Amennyiben egy új tag szeretne csatlakozni hozzánk, több lehetősége van.

 • Facebook oldalunkon jelentkezik, ahol azonnal lehetősége van a legalapvetőbb kérdések megválaszolására is. https://www.facebook.com/groups/inaeternumwow/
 • Discord oldalunkon ír számunkra néhány mondatot magáról és terveiről
 • Megkeresi a GM-et, illetve valamelyik officert ingame, ahol megbeszélik a továbbiakat. A neveket a kontaktok alatt találjátok!

Amennyiben pozitív döntésszületik, megkezdődik a próbaidő, mely 1 hónapig tart. Felvételt csak az nyerhet, akit a tanács minden tagja semleges vagy pozitív szavazattal bírált. A próbaidő lejártakor a vezetőség dönt a felvétel véglegesítéséről vagy a tagság megszüntetéséről. A véglegesített tagok Klántag rangot kapnak.

A jelentkezés feltételei:

 • 120-as szint
 • Betöltött 18. életév
 • A klán szabályzatának feltétel nélküli elfogadása

1. Rangok a klánon belül

A klánt a Tanács vezeti. Minden a klánt érintő fontos kérdésben ők hoznak döntést (ők választják a GM-et, ők döntenek a tagfelvételről, ők jelölik ki a klán céljait és keresik az utat a célok eléréséhez, stb.) Döntésük kötelező érvényű minden tagra. Tagjai a klán alapító tagjai. A tanács tagjának lenni nem jár sem extra ranggal, sem különleges jogokkal.

A klánon belül a következő rangok találhatók:

 • Főinkvizítor
 • Inkvizítor
 • Iknvizítor Alt
 • Raidtag
 • Klántag
 • Alt
 • Próbaidős
 • AFK

1.1 A Főinkvizítor (Guild Master):A klán irányítója, tagja a guildet vezető tanácsnak és az ő döntéseik végrehajtása és annak megszervezése az elsődleges feladata. Ő a klán arca és irányítója, szava megkérdőjelezhetetlen. Önálló döntési joga van minden, a klánt érintő kérdésben.

1.2 Inkvizítor: Ő a Guild Master helyettese és segítője. Tagja a Tanácsnak, minden felmerülő kérdésben szavazati joga van. Önálló döntési jogkörrel rendelkezik minden olyan kérdésben, amit nem kötünk a tanács szavazatához. Feladata programok szervezése, raidek irányítása, a fórum moderálása, az esetleges konfliktus helyzetek kezelése, a klán élet zavartalan működésének fenntartása, a tagok felmerült problémáinak megoldása. Az általa hozott döntést a Tanács és a GM megvétózhatja.

1.3 Raidtag: Teljes jogú tagja a klánnak. A klánbankhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik, mint korábban loot-olt BoE item-ekre, mint javíttatásra, vagy a bent tárolt összegyűjtött javak korlátozott mennyiségű felhasználására. Raideken elsőbbséget élvez az alacsonyabb rangú tagokkal szemben, mind lootolás, mind részvétel tekintetében. A raidtagok kijelölése a tanács feladata a raidrészvétel és az egyéni teljesítmény minősítése után.

1.4 Klántag: Teljes jogú tagja a klánnak. A klánbankhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik, mind korábban loot-olt BoE item-ekre, vagy a bent tárolt összegyűjtött javak korlátozott mennyiségű felhasználására. Raideken elsőbbséget élvez az alacsonyabb rangú tagokkal szemben lootolás tekintetében.

1.5 Alt: Minden tagnak korlátlan mennyiségű altja lehet a klánban. Altok raiden nem vehetnek részt (csak a raid vezetőjének kifejezett felkérésére). A klánbankhoz hozzáférésük korlátozott.

1.6 Próbaidős: Minden újonnan érkezett tag ezt a rangot kapja meg. Raideken részt vehet, de lootot csak akkor vihet, ha teljes értékű tag nem tart rá igényt. A klánbankhoz nincs hozzáférése, ha valamit szeretne elhelyezni benne, egy officeren keresztül teheti meg. Az egy hónap próbaidő lejárta után vagy megkapja teljes jogú rangját, vagy a tagság megszüntetésre kerül. A próbaidő előzetes bejelentés és figyelmeztetés nélkül meghosszabbítható (ha az egy hónap nem elég az új tag megismerésére), vagy megszüntethető.

1.7 AFK:Aki hosszabb időre (néhány hét is ennek minősül) távol van és erről nyilatkozik a Fórum AFK részén, ezt a rangot kapja meg távolléte idejére. AFK rangot kért játékosoktól akár néhány hónap időtartamon keresztül sem válik meg a klán. Egyéb esetben a hosszabb be nem jelentett távollétet Dünamit közbenjárásával büntetjük.

2. Általános szabályok

A klán tagja köteles viselkedésével megbecsülést szerezni a klánnak. Más klánbeliekkel, klánon kívüliekkel szemben tanúsított viselkedése és magatartása során nem hozhat szégyent a Guildre. A klán tagja köteles legjobb képességei szerint a klán hasznára válni. Tilos a Guild chaten, vagy más nyilvános helyen, a klánt, klántársát illetve más klán tagjait sértő megjegyzéssel illetni, vagy bizonyos nézetük, meggyőződésük okán sértegetni őket. Sem a Guild chaten, sem a klán által használt egyéb nyilvános helyeken nem politizálunk. Tilos koldulni, más játékosoknak szánt szándékkal kárt okozni.

Aki az itt említett feltételeknek nem tud eleget tenni, azonnal eltávolításra kerül a klánból.

Minden tag (altok kivételével) köteles regisztrálni a klán fórumán (a main karaktere nevével) és köteles látogatni azt legalább hetente egyszer. Minden esetleges újítás, a vezetőség bejelentései, közleményei ott fognak először megjelenni és ezek nem ismerete nem mentesít senkit betartásuk alól, ezen felül marha vicces dolgok is szoktak ott történni.

3. Raid szabályok

A raidszabályok az új arculat eljövetelével némiképp változtak az alábbiak szerint:

A klán tagjai előre meghatározott napokon raideken, vagy egyéb közösségi programokon (kocsmázás, pvp) vehetnek részt. A raidnapok: Kedd-Csütörtök és Vasárnap 20:00-23:00.

A programon való részvétel elsődleges feltétele a jelentkezés, melyet a Calendar-ban lehet megtenni. Aki jelentkezett köteles megjelenni, vagy valamilyen formában tájékozatni a raid vezetőjét a hiányzásról. Morcik vagyunk, ha várunk valakire és nem érkezik meg. Ha valaki nem jelentkezik soha, arra is morcik leszünk. Kiegészítésként: A jelentkezés nem opcionális, aki nem jelentkezik csak abban az esetben kerül be a raidbe, ha szükséges a létszámhoz, setuphoz. Ha valaki jelentkezik, de nem jelenik meg, azt hosszú távon akár loottól eltiltással is büntetheti a vezetőség. A késésről, vagy meg nem jelenésről lehet jelezni a fórumon, facebookon, telefonon, sms-ben, vagy személyesen, nálam a munkahelyemen.

Aki raidelni jön, vállalja, hogy az elejétől a végéig jelen van. Az invite minden esetben az indulás előtt 10 perccel kezdődik.
Minden raiden a leader előre tudatja (a kiíráskor rögzíti), hogy mik azok a kívánalmak, amelyeket teljesíteni kell (extra mennyiségű poti, elixír, resistes öltözet, esetleg különleges addon, stb.). Ha nincs ilyen megjelölve, az alapfelszerelést kell magunkkal hozni, amely a következő:

 • A megfelelő ruházat, a kaszthoz illő, elérhető legjobb enchantokkal, gemekkel felszerelve. Kötelező addon az ORA3, aminek segítségével ezt a raid vezetője ellenőrizheti és elzavarhat enchantért, gemért, ha hiányzik.
 • Healing és Mana potion, mennyiség a nyomkodási kényszer függvényében változó, pár darabnak mindig van haszna.
 • Mindenki kasztjának megfelelő flaskból akkora mennyiség, ami elegendő a raid teljes időtartamára.
 • A kasztnak megfelelő buffot adó kaja (Bár a klán gondoskodik erről, halemaradsz róla enned kell valamit)
 • HC és Mythic raidek esetében a kasztnak megfelelő stat növelő potion (kb.20-30 darab - legfeljebb marad), ez sem opcionális, ha mondja az RL megiszod és nyomod az I win buttont.

A raiden kötelező addonok:

 • BigWigs vagy Deadly Bossmod
 • Omen
 • Ora 3
 • Akármilyen Unit Frame addon, ami megjeleníti az egész raidet, lehet akár a Blizzardos raidframe is.

A raid setup összeállítása több lépcsőben történik. 10 perccel a raid kezdete előtt mass invite megy az egész klánnak. Ezt minden jelenlévő elfogadhatja. Innentől kezdve 5 percenként további mass invite megy az estlegesen később érkezőknek, egészen addig, míg az RL elegendőnek nem ítéli a létszámot, vagy el nem érkezik a raid kezdete.
A flex raidek korában, a setup összeállítása lényegesen egyszerűbb feladat mint korábban volt. Az invite után a leader kialakítja az elérhető legjobb setupot, szükség esetén specváltásra, extrém esetben altozásra kényszerítve gyengébb akaratú, ámde multispec tagjainkat. A klán törekszik a megfelelő tank, healer, dps arány fenntartására, azonban bármikor borulhat a mérleg. A leader invite után ellenőrzi a geart, a gemeket, az enchantokat, addonokat (amit lehet távolról), ha hiányt tapasztal jelzi, amit minden tag köteles még a raid megkezdése előtt pótolni. A végső setup összeállítása a jelentkezések, a szükséges classbalance és a gear alapján történik. Amennyiben a tervezett contenthez nincs elég geared, a raidleader kihagyhat a setupból, akkor is, ha megfelelően jelentkeztél és időben érkeztél.

Raideken a klán TeamSpeak 3 kommunikációs szoftvert használ, melynek megléte kötelező. Nem csak hallgatni, beszélni is tudni kell (mikrofon használatát sejteti a dolog), bizonyos szituációkban elengedhetetlen lehet.

A jelenlévők 100%-osan a raiddel foglalkoznak, nem nézünk közben tévét, nem vacsorázunk, nem éneklünk altató dalokat és nem visszük le a kutyát sem sétálni. A csoport minden 1,5 óra után tart kb. 10 perc szünetet, a fent említett problémákat az alatt tessék megoldani. Természetesen bármikor közbe jöhet valami, ezért a leadernek szólva néhány perc extra AFK-t lehet igényelni, de nem rendszerszerűen és nem bossfight előtt.

A raid vezetőjének szava szent mindenkire nézve. Mindegy mit mond, mit kér minden jelenlévő köteles azt teljesíteni. A raid vezetőjével szembeni agresszív, erőszakos magatartást, nemtörődömséget, szemtelenkedést minden esetben szankcionáljuk. Ennek mértékét, a tanács jelenlévő tagjai határozzák meg.

4. Lootolás

Egyéb lehetőség hiányában mindenki lootol amit bír. :)

6. A Klánbank

A klánbank több funkcióval rendelkezik, ezek közül legfontosabb a klán vagyonának tárolása. Ide kerül minden olyan tárgy, amit a raidek alkalmával zsákmányolunk, de nem kerül kiosztásra, akár saját formájában, akár shardként. A klánbankba kerül továbbá minden olyan pénz, melyet a klán szerez a raidek alkalmával, illetve a fölöslegessé vált dolgok értékesítéséből származik. Ebből finanszírozzuk mindazt a támogatást, amit raiden tudunk nyújtani, kajákat, flaskákat, a raidtagok javíttatását.

A másik funkciója a klánon belüli cserekereskedelem. Minden Klántag és annál magasabb rangú tag korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a bank nagyobb részéhez. Az ott található dolgokat kiveheti, felhasználhatja szabadon, cserébe értékében nagyjából megegyező dolgot helyez el ezzel biztosítva az utánpótlást a társainak. Az officerek a felhalmozódott dolgokat értékesítik és helyettük olyat vásárolnak, amire igény mutatkozik, ezzel életben tartva a csere lehetőségét.

A bank forgalmát szúrópróba szerűen ellenőrizzük, ha valaki részéről visszaélést tapasztalunk (több alkalommal is csak kivesz és sosem tesz be helyette semmit), az eltulajdonított értéknek megfelelő szankciókkal illetjük.

A raiden zsákmányolt dolgok a zárolt részbe kerülnek. Ezek igénylése az Inkvizítorokon keresztül történik.

7. A tagság megszűnése

7.1 Kilépés:

Minden tagnak joga van elhagyni a klánt bármely neki tetsző időpontban. Ezt természetesen indoklás nélkül is megteheti, ám minden távozótól elvárunk egy ezzel kapcsolatos rövid beszámolót a Fórumon. Aki elhagyja a klánt, 24 órán belül visszatérhet, 24 óra elteltével esetleges visszatérése esetén újra jelentkeznie kell a klánba és pályafutását elölről kell kezdenie (próbaidő).

7.2 Eltanácsolás:

A tanács egyhangú szavazással eltávolíthatja a klánból azt, aki a klánszabályzatot ennek megfelelő mértékben sérti meg, rossz hírét terjeszti a klánnak, viselkedésével szégyent hoz a klánra/társaira. Akinek ezen okok miatt szűnik meg tagsága soha többet nem térhet vissza közénk.

AFK rangon lévő klántagokat is eltávolítjuk a klánból, ha a vezetőség több hónapon keresztül nem tapasztal semmilyen aktivitást felőlük.

A próbaidősök tagsága is megszüntethető, ha a vezetőség úgy ítéli meg, hogy nem megfelelően teljesítenek, hozzáállásuk nem idevaló, felkészültségük nem üti meg a kívánt szintet.

Az alap szabályzat kelt, 2008. február 01.


A Tanács